Agentura Pac

Podzimky

>
<
 • Dýně
 • 1606927906-30489.JPG
 • 1606928164-30496.JPG

Postup přihlašování

V základní ceně zahrnuto:

 • ubytování na vytápěných pokojích s 4 až 6 lůžky a společnou sociálkou včetně WC (mladší i starší)
 • doprava tam i zpět z/do měst Chomutov/Most/Bílina/Teplice/Ústí n.L./Děčín a Mělník
 • stravování 6× denně včetně dvou svačin a druhé večeře
 • dohled a péče školených a stálých vedoucích a praktikantů
 • permanentní dohled kvalifikovaného zdravotníka
 • jedinečná celotáborová hra včetně odměn 
 • smysluplný celodenní program
 • pojištění odpovědnosti dětí

Přihláška na PDT

Termín kurzu
termín
Informace o přihlašovaném - dítě
jméno*
příjmení*
rodné číslo*
ulice + čp*
město*
PSČ*
pojišťovna*
Informace o zákonném zástupci - dospělý
jméno*
příjmení*
email*
(zde uvádějte váš soukromý email)
mobil*
vztah k dítěti*
Upřesňující informace
volba ubytování*
1.spolubydlící
(spolubydlící musí být uvedeni na přihlášce vzájemně)
2.spolubydlící
způsob dopravy na tábor (Odjezd)*

způsob dopravy z tábora (Příjezd)*
Celodenní výlet
Volba celodenního výletu


Vyberte si celodenní výlet pouze v případě, že chcete dítě přihlásit na placený celodenní výlet. Zároveň souhlasíte s navýšením kapesného o cenu výletu (příspěvek na výlet). Tato částka bude vybrána na začátku PDT pro částečné pokrytí nákladů celodenního výletu (doprava, vstupy). Příspěvek není součástí základní ceny.
Cena a úhrada PDT
cena PDT

cena celkem0


způsob platby*
Souhlasím s Podmínkami přihlášení na PDT

Podmínky pro vyplnění elektronické přihlášky:

 1. Elektronickou přihlášku na PDT vyplňuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
 2. Všechny potřebné dokumenty na PDT podepisuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
 3. Uvedením spolubydlících přihlašovaného dítěte garantujeme společné sdílení ubikace umožňuje-li to ubytovací kapacita objektu.
 4. Agentura PAC (dále také spolek) si vyhrazuje právo zrušit hromadnou dopravu pokud bude zájem o takovou dopravu nižší než 50% přihlášených účastníků PDT. Pokud ke zrušení dojde, má spolek právo dopravu nahradit pomocí svých dopravních prostředků (dodávek) a všem zákonným zástupcům takovou změnu nahlásí spolek včas, a to nejméně 14 dní před začátkem pobytu.


Podmínky pro úhradu poukazu:

 1. Při platbě se řiďte Platebními instrukcemi, které jsou součástí elektronických dokumentů zaslaných na emailovou adresu uvedenou při přihlášení účastníka. Identifikací platby je vygenerovaný variabilní symbol..
 2. Platbu poukazu na PDT je nutno uhradit nejpozději do 1. října 2023 na bankovní účet spolku: 295 796 797/0300.
 3. V případě zrušení pobytu účastníka zákonným zástupcem v době delší než 14 dní před začátkem pobytu, účtujeme 500 Kč stornopoplatek.
 4. V případě zrušení pobytu účastníka zákonným zástupcem v době kratší než 14 dní před začátkem pobytu, účtujeme 1.000 Kč stornopoplatek.
 5. V případě zrušení pobytu účastníka zákonným zástupcem v době kratší než 7 dní před začátkem pobytu, účtujeme stornopoplatek ve výši poukazu, tedy 3.990 Kč.
 6. V případě, že je přihlašované dítě z pobytu vyloučeno za nekázeň či hrubé porušování řádu PDT, se na jeho přihlášku nevztahují žádné stornopoplatky.
 7. V případě, že je přihlašované dítě z tábora vyloučeno ze zdravotních důvodů, se na jeho přihlášku vztahují stornopoplatky za nevyčerpanou stravu (150 Kč/den) a nevyčerpané ubytování (150 Kč/den). Na ostatní služby nikoliv.
 8. V případě, že se akce nebude moci uskutečnit (např. vládní nařízení), platby se v plné výši vrátí na bankovní spojení, ze kterých přišly.


Ostatní podmínky:

 1. Závazným přihlášením na PDT se rozumí odeslání elektronické přihlášky po odsouhlasení těchto Podmínek přihlášení na PDT.
 2. Souhlasem s Podmínkami přihlášení na PDT prohlašujete, že všechny údaje uvedené v elektronické přihlášce jsou pravdivé.
 3. Agentura PAC bude s osobními údaji nakládat v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podpisem závazné přihlášky tak souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby PAC a zároveň souhlasíte se zobrazením přihlašovaného účastníka pobytu na fotografiích, videích či jiných mediích za účelem prezentace a propagace spolku.
 4. Akce se podřizuje aktuálním epidemiologickým podmínkám.


Tyto Podmínky vstupují v platnost dne 1.8.2023