Agentura Pac

Podzimky

>
<
 • 1495646039-21828.jpg
 • 1507538673-31765.jpg
 • 1507538999-26690.jpg

Postup přihlašování

Krok 1
Vyplnění elektronické přihlášky (viz níže) za účelem získání závazné přihlášky a potřebných dokumentů pro přijetí a zařazení na kurz. VYPLŇUJE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE - RODIČ!

Krok 2
Získání přístupu k dokumentům a přihlášce skrze Váš email. Následné vytištění, podepsání a odeslání závazné přihlášky poštou. My Vám vystavíme potvrzení o došlé závazné přihlášce.

Krok 3
Platba poukazu na zimní kurz zvoleným způsobem do stanoveného termínu (bankovním převodem, složenkou, fakturou na zaměstnavatele).

Krok 4
Obdržení potvrzení o došlé platbě a časové upřesnění odjezdu na kurz.

V základní ceně tábora je zahrnuto:

 • ubytování ve standardních pokojích ve vytápěné horské chatě
 • doprava tam i zpět ze svozových míst zájezdovým autobusem
 • stravování 6× denně včetně dvou svačin a druhé večeře
 • dohled a péče zkušených vedoucích a praktikantů
 • permanentní dohled kvalifikovaného zdravotníka
 • plnohodnotný a smysluplný celodenní program
 • pojištění odpovědnosti dítěte
 • odměny za soutěže a vítězství

Přihláška na PDT

Termín kurzu
termín
Informace o přihlašovaném - dítě
jméno*
příjmení*
rodné číslo*
ulice + čp*
město*
PSČ*
pojišťovna*
Informace o zákonném zástupci - dospělý
jméno*
příjmení*
email*
(zde uvádějte váš soukromý email)
mobil*
vztah k dítěti*
Upřesňující informace
volba ubytování*
1.spolubydlící
(spolubydlící musí být uvedeni na přihlášce vzájemně)
2.spolubydlící
způsob dopravy na tábor (Odjezd)*

způsob dopravy z tábora (Příjezd)*
Celodenní výlet
Volba celodenního výletu


Vyberte si celodenní výlet pouze v případě, že chcete dítě přihlásit na placený celodenní výlet. Zároveň souhlasíte s navýšením kapesného o cenu výletu (příspěvek na výlet). Tato částka bude vybrána na začátku PDT pro částečné pokrytí nákladů celodenního výletu (doprava, vstupy). Příspěvek není součástí základní ceny.
Cena a úhrada PDT
cena PDT

cena celkem0


způsob platby*
Souhlasím s Podmínkami přihlášení na PDT

Podmínky pro vyplnění elektronické přihlášky:

 1. Elektronickou přihlášku na PDT vyplňuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
 2. Všechny potřebné dokumenty na PDT podepisuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
 3. Uvedením spolubydlících přihlašovaného dítěte garantujeme společné sdílení ubikace umožňuje-li to ubytovací kapacita objektu.
 4. Agentura PAC (dále také spolek) si vyhrazuje právo zrušit hromadnou dopravu pokud bude zájem o takovou dopravu nižší než 50% přihlášených účastníků PDT. Pokud ke zrušení dojde, má spolek právo dopravu nahradit pomocí svých dopravních prostředků (dodávek) a všem zákonným zástupcům takovou změnu nahlásí spolek včas, a to nejméně 14 dní před začátkem pobytu.


Podmínky pro úhradu poukazu:

 1. Při platbě se řiďte Platebními instrukcemi, které jsou součástí elektronických dokumentů zaslaných na emailovou adresu uvedenou při přihlášení účastníka. Identifikací platby je vygenerovaný variabilní symbol..
 2. Platbu poukazu na PDT je nutno uhradit nejpozději do 30. září 2020 na bankovní účet spolku: 226363445/0300.
 3. V případě zrušení pobytu přihlašovaného dítěte zákonným zástupcem od 1.9.2020 do 15.9.2020 činí stornopoplatek 500 Kč, pokud ke zrušení dojde od 16.9.2020 do 30.9.2020 činí stornopoplatek 1.500 Kč a po tomto termínu odpovídá stornopoplatek celé výši poukazu.
 4. V případě, že je přihlašované dítě z pobytu vyloučeno za nekázeň či hrubé porušování řádu PDT, se na jeho přihlášku nevztahují žádné stornopoplatky.
 5. V případě, že je přihlašované dítě z tábora vyloučeno ze zdravotních důvodů, se na jeho přihlášku vztahují stornopoplatky za nevyčerpanou stravu (100 Kč/den) a nevyčerpané ubytování (100 Kč/den). Na ostatní služby nikoliv.


Ostatní podmínky:

 1. Závazným přihlášením na PDT se rozumí odeslání elektronické přihlášky po odsouhlasení těchto Podmínek přihlášení na PDT.
 2. Souhlasem s Podmínkami přihlášení na PDT prohlašujete, že všechny údaje uvedené v elektronické přihlášce jsou pravdivé.
 3. Agentura PAC bude s osobními údaji nakládat v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podpisem závazné přihlášky tak souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby PAC a zároveň souhlasíte se zobrazením přihlašovaného účastníka pobytu na fotografiích, videích či jiných mediích za účelem prezentace a propagace spolku.
 4. Akce se podřizuje aktuálním epidemiologickým podmínkám.


Tyto Podmínky vstupují v platnost dne 21.5.2020