Agentura Pac

Podzimky

>
<
  • Dýně
  • 1606927906-30489.JPG
  • 1606928164-30496.JPG

Personál podzimáků

PODZIMKY 2022 - Halloween VI., termín: 25.10. - 30.10.2022

Hlavní vedení

Fantová Veronika
alias Fanta
Schejbalová Lucie
alias Sejroška
Švach Honza
alias Ace

Zdravotníci

Schejbalová Lucie
alias Sejroška

Kuchyňský personál

Žižková Yveta
alias Yvet

Oddíláci

Černohouzová Anna Lilian
(1.oddíl)
Maška Ondřej
alias Kraky
(2.oddíl)
Morávková Šárka
(3.oddíl)

Pomocní vedoucí

Ulrich Josef
Kolářová Alice
alias Áčko