Agentura Pac

Podzimky

>
<
 • 1495646039-21828.jpg
 • 1507538673-31765.jpg
 • 1507538999-26690.jpg

Postup přihlašování

Krok 1
Vyplnění elektronické přihlášky (viz níže) za účelem získání závazné přihlášky a potřebných dokumentů pro přijetí a zařazení na kurz. VYPLŇUJE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE - RODIČ!

Krok 2
Získání přístupu k dokumentům a přihlášce skrze Váš email. Následné vytištění, podepsání a odeslání závazné přihlášky poštou. My Vám vystavíme potvrzení o došlé závazné přihlášce.

Krok 3
Platba poukazu na zimní kurz zvoleným způsobem do stanoveného termínu (bankovním převodem, složenkou, fakturou na zaměstnavatele).

Krok 4
Obdržení potvrzení o došlé platbě a časové upřesnění odjezdu na kurz.

V základní ceně tábora je zahrnuto:

 • ubytování ve standardních pokojích ve vytápěné horské chatě
 • doprava tam i zpět ze svozových míst zájezdovým autobusem
 • stravování 6× denně včetně dvou svačin a druhé večeře
 • dohled a péče zkušených vedoucích a praktikantů
 • permanentní dohled kvalifikovaného zdravotníka
 • plnohodnotný a smysluplný celodenní program
 • pojištění odpovědnosti dítěte
 • odměny za soutěže a vítězství

Přihláška na PDT

Termín kurzu
termín
Informace o přihlašovaném - dítě
jméno*
příjmení*
rodné číslo*
ulice + čp*
město*
PSČ*
pojišťovna*
Informace o zákonném zástupci - dospělý
jméno*
příjmení*
email*
(zde uvádějte váš soukromý email)
mobil*
vztah k dítěti*
Upřesňující informace
volba ubytování*
1.spolubydlící
(spolubydlící musí být uvedeni na přihlášce vzájemně)
2.spolubydlící
způsob dopravy na tábor (Odjezd)*

způsob dopravy z tábora (Příjezd)*
Celodenní výlet
Volba celodenního výletu


Vyberte si celodenní výlet pouze v případě, že chcete dítě přihlásit na placený celodenní výlet. Zároveň souhlasíte s navýšením kapesného o cenu výletu (příspěvek na výlet). Tato částka bude vybrána na začátku PDT pro částečné pokrytí nákladů celodenního výletu (doprava, vstupy). Příspěvek není součástí základní ceny.
Cena a úhrada PDT
cena PDT

cena celkem0


způsob platby*
Souhlasím s Podmínkami přihlášení na PDT

Podmínky pro vyplnění elektronické přihlášky:

 1. Elektronickou přihlášku na PDT vyplňuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
 2. Všechny potřebné dokumenty na PDT podepisuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
 3. Uvedením spolubydlících přihlašovaného dítěte garantujeme společné sdílení ubikace umožňuje-li to ubytovací kapacita objektu.
 4. Agentura PAC (dále také spolek) si vyhrazuje právo zrušit hromadnou dopravu pokud bude zájem o takovou dopravu nižší než 50% přihlášených účastníků PDT. Pokud ke zrušení dojde, má spolek právo dopravu nahradit pomocí svých dopravních prostředků (dodávek) a všem zákonným zástupcům takovou změnu nahlásí spolek včas, a to nejméně 14 dní před začátkem pobytu.


Podmínky pro úhradu poukazu:

 1. Při platbě uvádějte jako „zprávu pro příjemce“ jméno a příjmení dítěte (např. Karel Novák) a jako „specifický symbol“ prvních šest číslic rodného čísla dítěte (např. 990213).
 2. Platbu poukazu na PDT je nutno uhradit nejpozději do 30. září 2019 na bankovní účet spolku: 226 363 445/0300.
 3. V případě zrušení pobytu přihlašovaného dítěte zákonným zástupcem od 1.9.2019 do 15.9.2019 činí  stornopoplatek 500 Kč, pokud ke zrušení dojde od 16.9.2019 do 30.9.2019 činí stornopoplatek 1.500 Kč a po tomto termínu odpovídá stornopoplatek celé výši poukazu.
 4. V případě, že je přihlašované dítě z pobytu vyloučeno za nekázeň či hrubé porušování řádu PDT, se na jeho přihlášku nevztahují žádné stornopoplatky.
 5. V případě, že je přihlašované dítě z tábora vyloučeno ze zdravotních důvodů, se na jeho přihlášku vztahují stornopoplatky za nevyčerpanou stravu (100 Kč/den) a nevyčerpané ubytování (100 Kč/den). Na ostatní služby nikoliv.


Ostatní podmínky:

 1. Závazným přihlášením na PDT se rozumí odeslání elektronické přihlášky po odsouhlasení těchto Podmínek přihlášení na PDT.
 2. Souhlasem s Podmínkami přihlášení na PDT prohlašujete, že všechny údaje uvedené v elektronické přihlášce jsou pravdivé.
 3. Agentura PAC bude s osobními údaji nakládat v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podpisem závazné přihlášky tak souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby PAC a zároveň souhlasíte se zobrazením přihlašovaného účastníka pobytu na fotografiích, videích či jiných mediích za účelem prezentace a propagace spolku.


Tyto Podmínky vstupují v platnost dne 1.6.2019