Agentura Pac

Podzimky

>
<
  • Dýně
  • 1606927906-30489.JPG
  • 1606928164-30496.JPG

Personál podzimáků

PODZIMKY 2016, termín: 26.10. - 30.10.2016

Vedení tábora

Švach Honza
alias Ace

Zdravotníci

Růžička Jaroslav
alias Halogen

Provozní personál

Fantová Veronika
alias Fanta

Kuchyňský personál

Oddíláci

Pišlová Dominika
alias Domex
(1.oddíl)
Klimecký Miroslav
alias Miry
(2.oddíl)

Praktikanti

Vránová Denisa
alias Bobina
Štrossová Veronika
alias Verča